Ondo получи подкрепа от Eleven

Eleven инвестира в компанията IndigoVerge, която стои зад продукта ONDO и зад множество web и mobile приложения в сферата на IoT и индустриалната автоматизация. Това стана ясно от съобщение на Eleven.

Инвестицията цели да подпомогне развитието на ONDO – иновативна система в сферата на земеделието, която компанията активно развива през последните шест месеца. IndigoVerge е компания с над 15 години опит в разработването на web и mobile приложения в сферата на IoT и индустриалната автоматизация. Именно решения, свързани с IoT и индустриалната автоматизация се прилагат и в разработването на ONDO.

ONDO е интелигентно решение за автоматизирано управление на напоителния процес, прецизно торовнасяне, климат контрол и мониторинг за всички култури. Решението е приложимо за оранжерии, лозови масиви, полски култури, зеленчуци овощни градини. То дава възможност на земеделските производители да проследяват и управляват в реално време от мобилно устройство или компютър дейностите в своите земеделски площи.

За мотивите на Eleven да направи инвестицията партньорът във фонда Ивайло Симов коментира:

„Водещ фактор за инвестицията е екипът, който в случая има перфектното съчетание от технически умения, познания и познаваме на съответния пазар и силен опит в развитието на бизнеса. Нашата инвестиция в ONDO се вписва перфектно с една от вертикалите, от които сме особено заинтересовани – Agri-Food Tech (другите две са Fintech и Healthtech). Вярваме, че бъдещето в тази област ще бъде подобрено от интелигентни продукти, които ще оптимизират трудоемкия работен процес чрез автоматизация и ще подобрят значително ефективността. В настоящото кризисно положение много хора ще се съсредоточат върху прилагането на устойчиви решения и това е едно от тях.“

„Благодарим на Eleven за подкрепата и за високата оценка за ONDO. Вярваме, че с тяхната стратегическа помощ ONDO ще съумее да съсредоточи усилията си върху развитието  и усъвършенстването на системата, върху постоянния диалог с потребителите и клиентите и ще се превърне в съществен фактор за дигитализирането на българското земеделие, което да направи фермерите още по-конкурентоспособни и успешни“, казва Ивайло Енев, изпълнителен директор на ONDO.

Споделете този пост