Как автоматизацията на стопанството с ONDO подкрепя растежа на фермерите

Един от въпросите, които най-много интересува фермерите е: възможна ли е автоматизация с ONDO за вече съществуващи, изградени оранжерии?

Да, абсолютно! Ако желаете да автоматизирате вече съществуваща оранжерия, можем да интегрираме ONDO към цялото ви налично оборудване. И не само това – вашата ONDO автоматизация ще расте и се развива, заедно с вашето стопанство!

За да поясним, ето един съвсем пресен пример, от стопанството на наш клиент.

Клиент на ONDO желае да разшири наличната си ONDO автоматизация, за да обхване допълнителна, вече функционираща оранжерия, както и новоизграждаща се такава

Един от нашите клиенти – Оранжерии Лазов (вижте видеото за този клиент) – е чудесен пример за клиент, който редовно интегрира иновативни земеделски технологии и разширява стопанството си, с наистина бързи темпове! Започва с две оранжерии, като заявява автоматизация с ONDO за едната от тях, за да види първоначалните резултати от автоматизацията с решенията на ONDO. Това е много разумен подход – при поява на ново решение на пазара, клиентите предпочитат първо да се убедят в ползите му, като го изпробват за определен период от време. Ние подкрепяме този подход, защото собствения опит е най-ценен и убеждаващ.

Само месец след интеграцията на ONDO, оранжерии Лазов, виждайки значителното спестено време и ресурси благодарение на автоматизацията на стопанството, се свърза с екипа на ONDO, за да заяви автоматизация за втората, новоизградена оранжерия. Малко по-късно заявяват автоматизация за третата, най-стара оранжерия.

Разбира се, за нас беше удоволствие да видим един доволен клиент, който сам се е убедил в ползите от ONDO и в резултат е решил да автоматизира всичките си оранжерии. Какви предизвикателства постави този казус, които екипът на ONDO успешно разреши?

Предизвикателствата

✓ Интеграция на ONDO с няколко типа различно оборудване за оранжерии

Обичайно, тъй като оранжериите в едно стопанство се изграждат в различен етап във времето, техният производител може да бъде различен. Това беше и ситуацията в Оранжерии Лазов, които имаха различен производител и оборудване за всяка оранжерия, следователно ONDO трябваше да контролира и автоматизира всяко едно от тях. В допълнение, новата оранжерия от IMA Invernaderos беше с наистина модерно оборудване.

Нашият екип редовно се информира и обучава за работа с всички нововъведения в оборудването за оранжерии, така че технически предизвикателства в това отношение на практика нямаше.

В допълнение към цялата интеграция, скоро след нея клиентът заяви интеграция с ONDO и на Метео станция, и ни информира за плановете си да добавя още оборудване за контрол на климата, което, разбира се, също ще бъде интегрирано с ONDO.

✓ Контрол на цялото стопанство от едно единствено място

Нашата цел винаги е била гарантираме пълен контрол на стопанството, от едно единствено място. Ето защо, въпреки че автоматизацията с ONDO претърпя добавяне и на нови, и на съществуващи оранжерии, се придържахме към тази цел, като изградихме разширение към съществуващия ONDO контролер. Това изискваше допълнителна разработка, включително и на място, но такива разработки винаги са били предвиждани при предоставяне на интеграционни услуги за клиентите на ONDO. И все пак, съветваме клиентите си да ни информират за своите планове за растеж колкото се може по-рано, за да отчетем тези планове в дизайн фазата на разработката на оборудването за автоматизация.

Разширението, което изградихме, може да бъде преизползвано и за други оранжерии.

✓ Минимизиране на разходите за допълнителните автоматизации

Наясно сме, чe когато става въпрос за изграждане и разширяване на оранжерии, фермерите правят големи инвестиции. Ето защо искаме да гарантираме, че могат да си позволят автоматизация за тези оранжерии, още в самото начало. Благодарение на бизнес модела на ONDO, при закупуването на ONDO клиентите могат да изберат ниска първоначална такса в комбинация с годишен абонамент, като така могат да автоматизират стопанствата си без значителни финансови предизвикателства. Когато клиентите заявяват автоматизация за допълнителни площи, както е в случая с клиента Оранжерии Лазов, тези допълнителни автоматизации се отразяват единствено в малко покачване на годишния абонамент.

Радваме се, че повечето от клиентите ни заявяват разширение и надграждане на техните ONDO автоматизации скоро след първоначалната си ONDO инсталация. Предвидили сме, разбира се, този начин на разширение на употребата на ONDO и можем бързо да реагираме. (Очаквайте да споделим с Вас още един казус, в който наш клиент заяви още допълнителни ONDO автоматизации за своето стопанство).

Благодарни сме и, че клиентите ни често ни препоръчват на други земеделци. Това само по себе си е доказателство за ползите, които те виждат в решенията на ONDO, и за високата им оценка за гъвкавостта на продукта, който лесно може да бъде адаптиран и се пригоди, независимо колко бързо клиентът решава да разшири и модернизира своето стопанство.

Благодарим за доверието на всички земеделци, които използват ONDO!

Споделете този пост