ONDO Pro

Най-функционалното ONDO решение за автоматизирано управление на напояването, прецизното торене и климат контрола.

За открити площи и оранжерии

Автоматизирайте своето стопанство от оранжерии или открити площи, независимо от размера.

Контрол от едно единствено място

Управлявайте напояването, прецизното торене и климат контрола на много оранжерии или открити площи от мобилното си устройство.

Проектирано да расте с вас

Започнете с малко и разширете автоматизацията си когато стопанството ви се разрастне, благодарение на нашата модулна система, базирана на безжична технология.

Отдалечен котрол 24/7, от всяка точка

Контролът е във вашите ръце, където и да сте. Управлявате и преглеждате вашите автоматизирани процеси, по всяко време и отвсякъде.

0 %
До 30% намаление на човешкия ресурс
0 x
По-бърза реакция при проблеми с напоителната система
0 %
До 30% по-малко вода
0 %
До 20% по-малко торове

Какво включва ONDO Pro?

Автоматизация на напояването

ONDO Pro позволява да се изпълняват и мониторират неограничен брой автоматизирани програми за напояване и торене за вашите култури. Може да управлява много инфраструктури за напояване и клапани, безжично (чрез AIR Point модули) или кабелно.

ONDO Pro се интегрира напълно с различни сензори в стопанството, което позволява стартиране или пропускане на графици за напояване на база на сензорни данни за почвената влажност в реално време.

Аларми, зададени от потребителя, известяват при наличието на отклонения в нормалното изпълнение на автоматизираното напояване. Това позволява да се предприемат навременни мерки или да се настрои системата да взема автоматизирани решения.

Благодарение на детайлните отчети и исторически данни, може да анализирате резултатите от вашата автоматизация и да я оптимизирате, с цел още по-висока ресурсна ефективност и подобряване на качеството на реколтата.

Автоматизация на прецизното торене

ONDO Pro позволява пълна автоматизация на прецизното хранене на растенията. Той може да се интегрира с и управлява различни видове съществуващи системи за торене. Ако не разполага със съществуваща система, фермерът може да купи и системата за торене FertiOn, предлагана от ONDO.
Системата за торене – външна или FertiOn – може да бъде надградена с модул за контрол на EC и pH Control на поливната вода.

Управлението на торенето чрез ONDO позволява хранителните вещества да бъдат прецизно дозирани, разтворени и внесени в поливната вода. Координираното управление на до 6 дозиращи канала позволява за оптималното използване на наличния дебит и налягане на водата, като гарантира максимална ефективност на процеса.

Системата може да бъде надградена с модул Air Bubble Jet за автоматично разбъркване на торовете.

Автоматизация на климат контрола

Модулът Климат контрол в ONDO позволява цялостно управление на проветрителите, термо екраните, мъглуването и циркулационните вентилатори в оранжериите, чрез автоматични климатични стратегии. Климат стратегиите са базирани на сензорни данни в реално време, получени чрез Измервателната кутия на ONDO и ONDO Sense.

Благодарение на автоматичните аларми, ще ви известяваме веднага щом бъдат установени проблеми в инфраструктурата или критични климатични условия, за да може да предприемете навременни мерки. Благодарение на автоматичната защита на проветрителите, вашата оранжерийна конструкция и реколта са защитени от силни ветрове или дъжд.

Планирате разширение на оранжериите си? Предвидили сме го! Вашата ONDO автоматизация може лесно да обхване допълнителни площи, според нуждите ви.

ONDO Pro

Подходящ за средни и големи стопанства с открити площи и оранжерии

Поддържа:

ONDO Go

Подходящ за малки стопанства с открити площи или за тунелни оранжерии

Поддържа:

Често задавани въпроси

ONDO Go е цялостно решение. Получавате софтуера за автоматизацията и цялото допълнително оборудване, което ви е необходимо за работата на автоматизацията. За да научите повече за компонентите, които предоставяме, вижте ONDO Решения.

Инсталацията и конфигурацията на ONDO Pro отнема между 2 и 5 дни, в зависимост от допълнителното оборудване, което ще бъде инсталирано, и размера на стопанството.
Инсталацията на ONDO контролера се реализира само от оторизиран от ONDO Солюшънс ООД технически експерт.

ONDO Pro е подходящ за всички редови култури, които се напояват с капково напояване и за които автоматизацията на напояването, прецизното торене и климат контрола би дало положителни резултати. Благодарение на опцията за безжичен контрол на напоителни клапани, ONDO Pro е ценово-ефективно решение за средни до големи открити площи и оранжерии.

Уникалният бизнес модел на ONDO включва постоянна гаранция за ONDO Pro, която обхваща всички дефекти и проблеми, възникнали в оборудването за автоматизацията. Постоянната гаранция е валидна при условие, че вашият ONDO абонамент е активен и надлежно платен. Този тип гаранция не се отнася за:

  • Електромагнитните клапани. Стандартната гаранция на клапаните е 1 година.
  • Батериите за комуникационния модул AIR Point. Батериите са консуматив и се осигуряват от клиента.

Ключовите ползи от употребата на ONDO Pro са икономически – до 30%* увеличение на печалбата в резултат на до 30%* намаление в нужния човешки ресурс, до 20%*+ спестявания на всички основни ресурси – вода, торове, препарати за растителна защита, дизел и др. и до 20%* увеличение на реколтата.
* Резултатите са посочени от потребители на ONDO. Научете повече в нашите клиентски казуси.

Интеграцията на ONDO Pro позволява да се реализират икономически ползи още от първия месец!

Основните разлики между ONDO Pro и други продукти на пазара са:
1. ONDO Pro предоставя едно единствено място за контрол на всички процеси по напояването и торенето в стопанството.
2. Той е клауд-базирано решение, което позволява отдалечен контрол и мониторинг 24/7, от всяка точка на света.
3. Бизнес моделът, базиран на абонамент, позволява на земеделеца да автоматизира процесите си само срещу една абонаментна такса и цената на инсталацията.
4. ONDO Pro включва постоянна гаранция и поддръжка, през целия период на абонамента.
5. Той е разширяемо решение, което позволява на фермера да започне с малко и да разшири автоматизацията според растежа си.