ONDO грабна второто място в стартъп състезанието EBRD AgVenture!

Горди сме да обявим страхотната новина, която дойде от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие /EBRD/! ONDO грабна второто място в популярния конкурс за АгриТех стартъпи EBRD AgVenture, измежду стотици компании, участвали в надпреварата!
 

Тази награда е огромно признание за нашите усилия да повишим устройчивостта на земеделския сектор като направим автоматизацията на напояването, прецизното торене и климат контрола достъпни за всеки фермер!

Това е и признание за ролята на ONDO в глобалните усилия да се разрешат ключови проблеми при осигуряване на изхранването на населението на земята включително, но не само, гарантирания достъп до храна, повишаващите се разходи за ресурси, ускорената промяна в климата и справедливото включване на малцинствата и малките бизнеси в глобалната верига за създаване на стойност.

Като първи подгласник в състезанието, ONDO ще получи подкрепа и помощ от EBRD AgVenture, за да увеличи конкурентоспособността и растежа си. Получаваме консултации от специалистите на EBRD Star Venture experience на стойност EUR 50,000, които включват:

  • Уъркшоп за систематична бизнес диагностика
  • Консултации от специалисти в сферата
  • Менторинг сесии
  • Достъп до финанси/пазари
  • Видимост на глобални събития
  • Контакти в EBRD и други мрежи

както и 10,000 EUR грант за допълнителни услуги!

Благодарим на всички членове на журито, които са видяли стойността, която създават решенията на ONDO. Благодарим на всички наши клиенти за огромното доверие и подкрепа, която получаваме от тях, всеки един ден. Благодарим и на нашия екип, който ежедневно подобрява решенията на ONDO, с много страст и усилена работа!

За EBRD AgVenture:

EBRD AgVenture е конкурс, който подкрепя иновативни технологични агритех стартъпи, които са в ранен етап на развитието си. Могат да участват стартъпи, които оперират в икономики, където EBRD инвестира и които адресират една от следните 3 ключови теми:

  • храна, производство на храна и ефективност;
  • повишаване на екосъобразността на аграрния сектор и
  • подобряване на включването на малцинства/малки фермери във веригата за създаване на стойност

EBRD AgVenture подкрепя спечелилите конкурса стартъпи за да повишат конкурентноспособността и растежа си, което ще помогне за разрешаването на основни проблеми, с които системите за създаване на храна се сблъскват в днешно време.

Споделете този пост