Разрастване на екипа ни от експерти в земеделието!

ONDO екипът от експерти в земеделието се разраства! Радваме се да приветстваме с добре дошъл нашия нов колега – Даниел Шейтанов!

Даниел ще заеме много важната за нашия екип позиция на Търговски и интеграционен мениджър на ONDO за Югоизточна България.

Това е първият член на нашия екип, чиято локация е извън главния ни офис в София. Той, обаче, ще е ключова фигура при изграждането на продажбените и интеграционните дейности на ONDO и за региона на Югоизточна България, и за южните ни съседски страни.

Екипът на ONDO се състои от експерти в земеделието и информационните технологии, които влагат своите знания и опит, за да изградят решения за прецизно земеделие, които са лесни за използване, лесни за интегриране със съществуващото оборудване в едно стопанство и осигуряват максимална ефективност. Даниел има солиден опит в областта на напоителните системи в земеделието, който допълнително ще надгради експертните знания на нашия агро екип.

Даниел ще ръководи продажбените и интеграционни дейности на ONDO за района на Югоизточна България и ще бъде ключова фигура при консултиране на бъдещи клиенти и партньори в региона. Така че, ако се намирате в тази част на България, та дори и в близките региони от Турция и Гърция, и се интересувате от решенията за прецизно земеделие, предлагани от ONDO, Даниел ще бъде човекът, с който ще може да осъществите контакт.

В последните години намирането на опитни специалисти с експетни знания в областта на земеделието е истинско предизвикателство, както за земеделските стопанста, така и за фирмите, предлагащи решения за селското стопанство. Радваме се, че динамичната среда в ONDO, която позволява растеж и принос за развитието на решения, критични за успеха и привлекателността на агро сектора, са мотивирали Даниел да се присъедини към нашия екип.

Добре дошъл в екипа на ONDO, Даниел! Пожелаваме много успешна работа и запомнящи се преживявания с нашия екип!

Споделете този пост