ONDO започна работа по автоматизацията на процесите в ИЗК „Марица“, гр. Пловдив

Екипът на ONDO вече старира работа по изграждането на автоматизацията на процесите по напояване, прецизно торене и климат контрол в 10 дка оранжерии и открити площи в Института по зеленчукови култури (ИЗК) „Марица“ в Пловдив. ИЗК Марица е един от трите Национални научни демо точки, в които ще бъдат интегрирани и демонстрирани решенията на ONDO за автоматизирано прецизно земеделие, като част от проекта AgroDigiRise на Европейския цифров иновационен хъб за земеделие АгроХъб.БГ.
 

3 научни демо точки и 13 земеделски демо точки ще се превърнат в демонстрационни центрове за прилагането на иновативни технологии за автоматизирано прецизно земеделие, измежду които и решенията на ONDO. 

В продължение на 3 години – периодът на продължителност на проекта AgroDigiRise – избраните демо точки ще използват ежедневно интегрираните в тях дигитални технологии, ще споделят резултатите, които постигат и ще организират демонстрации на място. Демонстрационните събития ще са достъпни за всички фермери, студенти, агро специалисти и други лица или организации, работещи в сферата на земеделието, от Южна централна България и цялата страна.

В ИЗК Марица екипът ни вече изгражда нова напоителна система в оранжериите, предстои интеграция на решенията на ONDO за автоматизация на напояването и прецизното хранене както в оранжериите, така и в част от откритите полета на територията на Института. Изгражда се и контрол на климата в оранжериите. ONDO ще следи и редица показатели на почвата, базирайки се на основните особености на алувиално-ливадната и глинесто-песъчлива почва в района.

Вижте кратко видео от старта на дейностите в ИЗК „Марица“:

Очакваме приключване на работата по първия демо център в края на април. Тогава всеки зеленчукопроизводител, който проявява интерес, ще има възможност да види технологиите в действие, да се запознае на място с начина на функциониране на ONDO и ползите при отглеждането на всички видове зеленчуци чрез системата за прецизно напояване, торене и климатичен контрол.

На разположение на фермерите ще бъде и експерт от ONDO, който ще ги консултира за внедряване на технологията в собственото им стопанство.

„С помощта на ONDO тази година в опитните полета на ИЗК Марица ще се повиши технологичното ниво при отглеждането на зеленчуци и при семепроизводството. Благодарение на разработените от ИЗК Марица български сортове и нашите възможности да управляваме процеса, както и с помощта на Лабораториите и експертния екип на Института, съм убеден, че ще постигнем впечатляващи резултати, които ще убедят българските фермери в ползите от иновациите в земеделието“, каза Ивайло Енев, изпълнителен директор и мениджър продажби на ONDO.

ИЗК Марица е основан през 1930 г. и до ден-днешен работи активно за създаване на български сортове зеленчуци. С професионалния екип в своите научни отдели, с Центъра за трансфер на технологии и с Производствено-експерименталната си база Институтът се грижи за селекцията на зеленчуковите култури и картофи, както и за технологиите при отглеждането им в най-големия зеленчукопроизводителен район на България – този на Тракийската равнина.

Споделете този пост