Избрани сме за програмата за растеж на SynergistEIC! ✨

Радваме се да обявим, че бяхме избрани като един от 16-те иновативни стартиращи компании, които да се присъединят към програмата @SynergistEIC! 🎉

Програмата за растеж на SynergistEIC е специална 6-месечна инициатива, подкрепяща GreenTech европейски стартъпи. Тя се фокусира върху насърчаването на иновациите в ключови сектори като: 🌱 Климатични технологии 🔄 Кръгова икономика 💧 Чисти технологии 🌾 Агро-храни. 165 кандидатури бяха подадени във втория цикъл на програмата и се радваме, че попаднахме сред само 16 компании, одобрени за участие.

Тази програма за растеж е предназначена да помогне на стартиращи фирми като нашия да получат достъп до инвестиции и възможности за растеж, по-специално чрез EIC Accelerator, и да допринесат за целите на ЕС за нулеви нетни емисии.

Като част от тази програма, 1,5 милиона евро ще бъдат разпределени между избрани стартиращи фирми за усъвършенстване, тестване и валидиране на техните продукти, увеличаване на пазарната привлекателност, подобряване на стратегиите за комерсиализация и по-ефективното им изпълнение.

В рамките на 6 месеца от участието си в SynergistEIC Growth, ONDO ще се фокусира върху изграждането и изпълнението на своята стратегия за разрастване на дейността си на нови международни пазари.

За повече информация относно програмата SynergistEIC, моля посетете: https://synergisteic.eu/.

Очаквайте още новини за напредъка ни по тази програма! Заедно можем да създадем по-зелено, по-устойчиво бъдеще.

Споделете този пост