ONDO Weather – нова функционалност ‘Отчети’, подобрена прецизност на данните

Радваме се да съобщим, че в мобилното приложение на метео станциите ONDO Weather вече има нова функционалност ‘Отчети’. В допълнение, сме приложили още по-прецизен начин за предоставяне на данните от сензорите, за да получавате винаги най-актуалната климатична информация за вашата земеделска площ.

Нова функционалност ‘Отчети’

Благодарение на обратната връзка от клиенти и партньори, в метео станцията ONDO Weather вече е налична нова функционалност ‘Отчети’. Фермерите вече могат да създават няколко различни видове отчети за температурната сума и количеството дъжд в техните площи – 2 параметъра, които са осовено важни за фермерите, които ги отчитат при вземане на решение за събирането на реколтата.

Различните отчети, които фермерите могат да създадат са:

Всички отчети могат да бъдат показани веднъж, или пък запазени, така че данните от тях да се виждат в секция Отчети. Фермерите, които имат повече от една метео станция в различните си земеделски площи, могат да използват един отчет, за да извличат данни от всичките си метео станции, просто като превключват между тях в профила си.

По-висока прецизност на данните от сензорите на метео станцията

Фермерите е нужно да реагират бързо при промени в климатичните условия. Ето защо, на база на обратна връзка от потребители на метео станциите ONDO Weather, увеличихме честотата на извличане на данните от станцията към мобилното приложение. Сега сензорните данни се извличат на всеки 15 минути, за да могат фермерите да получават по-актуални климатични данни за всички свои площи.

В допълнение към повишената честота на извличане и визуализиране на данните от сензорите, вече е подобрена точността на отразяване на количеството на дъжда, като са елиминирани неточности в отразяването, които се проявяваха в определени ситуации.

Свалете последната версия на мобилното приложение ONDO Weather, за да имате всички нови функционалности!

Споделете този пост