Успешно приключена ONDO автоматизация и в стопанството на ЗП Ангел Метларов

Тече активен земеделски сезон, а с това и интересът към реализация на автоматизация и прецизно земеделие на стопанствата с ONDO. Едновременно с внедряването на ONDO, текат и активни полеви тестове на нови ONDO функционалности, което прави това лято истински ‘горещо’ не само откъм температури, а и откъм натовареност на екипа.

Въпреки тази динамична атмосфера, през изминалите седмици успешно приключихме внедряването на прецизно земеделие и автоматизация с ONDO на още един наш клиент – ЗП Ангел Метларов от гр. Свиленград! (вижте още ONDO клиенти)

Стопанство Метларов отглежда разнообразни зеленчуци и ягодоплодни – чушки, домати, малини, боровинка и други, в 12 тунелни оранжерии с площ 6 дка. Първоначално заявката на клиента беше за реализация на автоматизация на прецизно поливане и хранене на една част от тези оранжерии, а в последствие, виждайки първите постигнати резултати, собственикът на стопанството предприе разширение на автоматизацията с ONDO.

Към момента, ONDO успешно автоматизира и прецизира напояването и храненето на всички култури, във всички 12 оранжерии на ЗП Метларов. Управлението на храненето се реализира чрез контрол на 4 Venturi инжектора, заедно с бустерна помпа, а инсталацията е изцяло кабелна, предвид по-малката площ на стопанството и изискванията на клиента.

Въпреки голямото разнообразие на отглеждани култури, времето, което собственикът на стопанството инвестира в процесите по отглеждането им вече е значително намалено. Благодарение на автоматизираните програми за напояване и хранене на всяка една култура и отдалеченото управление и контрол чрез мобилно устройство, ЗП Метларов успява да пренасочи човешки ресурс от рутинни ежедневни дейности към развитие и разрастване на стопанството. Вече са видими и първите резултати по отношение на много по-ефективното усвояване на водни и енергийни ресурси, които ще споделим с вас при приключване на първия цял сезон на стопанството с работеща ONDO автоматизация!

Споделете този пост