С ONDO се спестяват над 30 % от водата за напояване във фермата

„Нуждата от пестене на водните ресурси е световен проблем, като един от най-големите потребители на вода заедно с индустрията е секторът на земеделието.

Един от начините за решаване на проблема е чрез внедряване на системи за прецизно напояване, правилно хранене на растенията, което води и до правилно напояване, както и климатичен контрол в закритите площи, което позволява на влагата да се задържа максимално в почвата. Всичко това е напълно постижимо със системи като ONDO.“

Това разказаха технологичният директор на ONDO Иван Драгоев и мениджърът партньорства Светла Маркова пред група млади фермери, експерти и учени от Европа, участващи в международния проект „Saving Water” на програмата Еразъм+. Проектът цели да повиши осведомеността за потреблението на вода в селското стопанство. България, Чехия, Португалия и Испания са основните европейски държави по проекта, като България е фокусирана именно в спестяване на вода в растениевъдството – територия, на която оперира ONDO – единствената частна компания в тази сфера.

Иван Драгоев разказа три различни случая на реални клиенти на компанията, които са избрали да автоматизират напояването в своите оранжерии или открити площи, провокирани от разнообразни проблеми с водата – режим на водата в националната напоителна система, напояване от собствен водоизточник или огромна площ за напояване, която изисква голям финансов ресурс на вода и прави производството нерентабилно.

Във всички тези случаи внедряването на ONDO е довело до над 30% спестяване на самия воден ресурс, както и на финансовия разход за него според свидетелствата на самите фермери, които използват системата вече близо две години.

Екипът на ONDO категорично заяви, че в бъдеще пестенето на ресурси, вкл. вода, ще е ключов фактор както за опазването на околната среда, така и за конкурентоспособността на фермерите в световен мащаб.

Споделете този пост

Блог

Разгледайте нашите ресурси

Очаквайте скоро!