ONDO за оранжерии

ONDO за оранжерии управлява напояването, прецизното торовнасяне и климат контрола в оранжерии и оранжерийни комплекси. Включва контрол на сензори за температура и влажност на въздуха и на почвата, управление на система за капково напояване, на мъглуване, управление на проветрители, вентилатори и циркулационни вентилатори, управление на прецизно торовнасяне, нa EC и PH, интеграция на данни от метеорологична станция и много други.

ONDO се интегрира към съществуващата инфраструктура за напояване, торене и климат контрол на Вашата оранжерия. Вижте повече | Заявете консултация

ONDO за овощни градини

ONDO за овощни градини управлява напояването, прецизното торовнасяне и мониторинга в блокове, засадени с овошки. Включва контрол на сензори за температура и влажност на почвата, управление на система за капково напояване, на система за борба с пролетните измръзвания, управление на прецизно торовнасяне, безжичен контрол на клапани, интеграция на данни от метеорологична станция и много други.

ONDO се интегрира към съществуващата инфраструктура за капково напояване и торене на Вашата овощна градина. Вижте повече | Заявете консултация

ONDO за овощни градини

ONDO за овощни градини управлява напояването, прецизното торовнасяне и мониторинга в блокове, засадени с овошки. Включва контрол на сензори за температура и влажност на почвата, управление на система за капково напояване, на система за борба с пролетните измръзвания, управление на прецизно торовнасяне, безжичен контрол на клапани, интеграция на данни от метеорологична станция и много други.

ONDO се интегрира към съществуващата инфраструктура за капково напояване и торене на Вашата овощна градина. Вижте повече | Заявете консултация

ONDO за лозови масиви

ONDO за лозови масиви управлява напояването, прецизното торовнасяне и мониторинга в масиви лозови насаждения. Включва контрол на сензори за температура и влажност на почвата, управление на система за капково напояване, модул за борба с пролетните измръзвания, управление на прецизно торовнасяне, безжичен контрол на клапани, интеграция на данни от метеорологична станция и много други.

ONDO се интегрира към съществуващата инфраструктура за капково напояване и торене във Вашите лозови масиви. Вижте повече | Заявете консултация

ONDO за полски култури

ONDO за полски култури управлява напояването, прецизното торовнасяне и мониторинга в открити земеделски площи. Включва контрол на сензори за температура и влажност на почвата, управление на система за капково напояване, управление на прецизно торовнасяне, безжичен контрол на клапани, интеграция на данни от метеорологична станция и много други.

ONDO се интегрира към съществуващата инфраструктура за напояване, торене и климат контрол на Вашите открити земеделски площи. Вижте повече | Заявете консултация

ONDO за полски култури

ONDO за полски култури управлява напояването, прецизното торовнасяне и мониторинга в открити земеделски площи. Включва контрол на сензори за температура и влажност на почвата, управление на система за капково напояване, управление на прецизно торовнасяне, безжичен контрол на клапани, интеграция на данни от метеорологична станция и много други.

ONDO се интегрира към съществуващата инфраструктура за напояване, торене и климат контрол на Вашите открити земеделски площи. Вижте повече | Заявете консултация

ONDO Метеорологична станция

Метеорологичната станция ONDO Weather позволява измерване и интеграция в ONDO на множество климатични и почвени данни за оранжерии и за открити площи. С ONDO Weather планирате оптималното време за торене на растенията, като гарантирате максимално усвояване на хранителните вещества, както и съкращавате драстично разходите по обработка срещу болести.

ONDO Weather е гъвкава модулна система със 7 сензора за измерване на климатични и почвени данни, SIM карта с международен обхват, ONDO Smart box, соларен панел, GPS позициониране и аларма против кражба, батерия 6700 mAh, кит за монтаж и свързаност към ONDO за 1 година. Вижте повече и калкулирайте цена за конфигурация

 

ONDO Брошури

Какво е ONDO
Smart Farming

Свали брошурата

ONDO за отглеждане
на царевица

Свали брошурата

ONDO за ландшафт, паркове, игрища

Свали брошурата

ONDO за отглеждане на ягодоплодни

Свали брошурата