Автоматизация и контрол за открити земеделски площи и оранжерии

ONDO предоставя пълна автоматизация за вашето стопанство.

Автоматизация и контрол за открити земеделски площи и оранжерии

ONDO предоставя пълна автоматизация за вашето стопанство.

Ползи от решението на ONDO

Цялостно решение за автоматизация

Ние предоставяме автоматизацията и цялото допълнително оборудване, необходимо за ефективната й работа.

Проектирано да расте с вас

Започнете с малко и разширявайте автоматизацията си, според вашия растеж и нужди.

Интеграция с външни решения

Интеграция с външни решения за земеделието посредством API.

Отдалечен контрол 24/7, от всяка точка

ONDO е винаги свързан и достъпен отдалечено. Имате контрол, независимо къде се намирате.

Открити площи

Оранжерии

My ONDO

My ONDO е клауд-базираното приложение, което се използва от всички продукти за автоматизация на ONDO. То предоставя достъп, мониторинг и контрол до цялата автоматизирана инфраструктура в стопанството.

Открити площи

Оранжерии

ONDO Pro контролер

Контролерът ONDO Pro е в сърцето на пълнофункционалната ONDO Pro автоматизация на напояването, прецизното торене и климат контрола. Той е разширяемо, мулти-функционално хардуерно решение за прецизно управление на автоматизираните процеси в открити площи и оранжерии.

Открити площи

ONDO Go контролер

Контролерът ONDO Go е в сърцето на ценово-ефективната автоматизация на напояването и прецизното торене в открити площи и тунелни оранжерии.

Открити площи

Оранжерии

FertiOn

FertiOn е решението на ONDO за автоматизация на прецизното торене. Поддържа до 6 дозиращи канала и, опционално, може да се надгради с модул за EC & pH контрол.

FertiOn позволява оптимално използване на наличния воден дебит и водно налягане, като гарантира максимална ефективност на процеса.

Открити площи

Оранжерии

ONDO Sense

ONDO Sense е модулна сензорна станция за земеделски нужди. Тя предоставя данни в реално време за климата и почвата в стопанството. Напълно интегрирана с ONDO Pro, или предлагана самостоятелно.

Открити площи

Оранжерии

AIR Point

Безжичните ONDO AIR Point модули могат отдалечено да контролират оборудване, както и да събират сензорни данни, без да има нужда от кабелно-базирана инсталация. С ONDO AIR Point модулите, големите стопанства могат прецизно да управляват и контролират с ONDO процесите си по напояване и торене, при разходи и време много по-малки в сравнение с тези, нужни за една кабелно-базирана инсталация.

Оранжерии

Измервателна Кутия

Измервателната кутия на ONDO е основният източник на информация за климатичните параметри в една оранжерия. Снабдена е със сензор за температура и влажност на въздуха и се използва от всички ONDO системи и стратегии за поддържане на оптимални климатични условия в оранжерията.

Открити площи

Оранжерии

Air Bubble Jet

Системата Air Bubble Jet позволява инжектиране на въздух във вани с водоразтворими торове, с цел постигане на еднородна емулсия за торене и предотвратяване на запушването на дозиращите канали. Работи с FertiOn, както и с други системи за торене.