Въпросник за клиенти на ONDO: удовлетворение от употребата на ONDO и получени ползи