Зелената сделка на Европа: защо намалената употреба на торове не значи по-ниски добиви или по-нискокачествена реколта

Климатичните промени и влошеното качество на околната среда, които са пряк резултат от човешката дейност, стават все по-видима заплаха. Хубавото е, че вече я осъзнаваме и предприемаме конкретни стъпки към по-чиста и по-зелена икономика. Една от тези стъпки е и европейската “Зелена сделка”.

Зелената сделка (известна още като Зеленият пакт) е набор от действия, предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. Сред тях е намаляването на използването на торове в селското стопанство с 20% до 2030 година, като част от целта за възстановяване на биоразнообразието и намаляване на замърсяването.

Използването на торове допринася за влошаване на качеството на околната среда като замърсява почвата, водата, въздуха и растенията и индиректно, вреди и на насекомите, птиците и бозайниците в замърсените райони, което има силно негативен ефект върху биоразнообразието.

И макар, че вредите от торове са известни и нуждата от ограничаването на употребата им е ясна, за земеделците тази стъпка значи едно – намаляване на продуктивността на обработваната земя, влошено качество, ниски добиви на реколтата и в крайна сметка – загуби за земеделския сектор.

Действията, заложени в Зелената сделка, обаче, реално предоставят и голяма възможност на земеделците. Те ще получат субсидии, обучения и консултации за преминаването към по-чисто земеделие и това е чудесен момент за инвестиция в прецизно торене и цялостно управление на напоителния процес чрез системи за умно земеделие като ONDO.

Автоматизираните решения за прецизно земеделие (още известно и като “умно” земеделие) имат за цел да максимизират ефективността от храненето на растенията, при оптимално използване на торове. Ефективността зависи от много фактори – етапа на растеж на растението, влажността на почвата, времето (напр. липсата на валежи през следващите няколко дни), температурата и влажността на въздуха и т.н. Решенията за прецизно земеделие автоматично и непрекъснато получават данни от сензори за влагата на почвата, за влагата на въздуха, от локално разположени метео станции, след което анализират данните и ползват специфични механизми за определяне на най-подходящото време за торене. Те също така контролират и процеса на торовнасяне, като внасят оптималното количество тор, точно около корена на растението. По този начин се постига максимална ефективност на торенето при значително понижена употреба на хранителни вещества(торове).

С използването на прецизно торене земеделците не само ще отговорят на условията, заложени в Зелената сделка на Европа, без това да има негативен ефект върху продукцията им, но и ще спестят разход за торене на културите. И двата резултата несъмнено ще помогнат те да продължат да бъдат конкурентноспособни на европейския пазар, като преминат към новите норми в производството без стресови ситуации.

Всяка заплаха е и възможност. На всички ни е ясно, че рано или късно трябва да преминем към устойчиво земеделие и “Зелената сделка”, с нейните ясно заложени срокове, е повод още сега да направим стъпка към прецизното земеделие.

Екипът на ONDO планира поредица от обучения и демонстрации, показващи как земеделците – независимо от размера си – могат да постигнат ефективно торене с ONDO при понижена употреба торове и да отговорят на изискванията на “Зелената сделка”.

Може да заявите желанието си за участие в първото следващо събитие на: [email protected]

Споделете този пост