Ферма ‘Учителски’ разширява ONDO автоматизацията в стопанството си само 1 месец след първата ONDO инсталация

Радваме се, когато клиентите на ONDO отчитат ползите и по-добрите резултати, получени вследствие на автоматизацията на стопанствата им. A още повече се радваме когато тези високи резултати ги мотивират и да разширяват автоматизацията си.

Пореден наш клиент – ферма Учителски от гр. Петрич – предприема разширяване на ONDO автоматизацията си, и то само месец след първата си инсталация. С това ферма Учителски автоматизира напояването и прецизното торене в общо 20 дка оранжерийни площи, в които отглежда розови домати, краставици, чушки, салата и други зеленчуци.

Стопанство Учителски разполага с 4 обекта, които са значително териториално отдалечени. Отстоянието им е 15 и повече километра един от друг, като поради труднодостъпния терен, придвижването между тях отнема значително време на екипа на стопанството.

Собственикът на фермата – Красимир Учителски – търси начин за модернизация на обектите, като проучва различни възможности за финансиране на тази модернизация, включително чрез включването на обектите в различни европейски проекти. Междувременно научава за ONDO по препоръка и решава да изпробва автоматизацията с ONDO за един от обектите си – автоматизация, за която може да прочете повече в нашия блог пост.

През първия месец след инсталацията на ONDO, собственикът на стопанството активно работи със системата и изпробва възможностите й. Освен ежедневната работа с програмите и графиците за напояване и торене на стопанството, той проверява надеждното изпращане на аларми и изучава възможностите на системата да се пригоди към изискванията за напояване и торене за всяка една култура, както и към спецификите на създадената инфраструктура за напояване и торене. За него е особено важна гъвкавостта на ONDO по отношение на различните възможности за торене – по време, количество, пропорционално количество, възползва се и от възможностите на системата за надграждане, с цел мониторинг и контрол на сондаж, на влагомери и други устройства от инфраструктурата на стопанството.

Още през първия месец на работа установява, че спестеното време от ежедневно напояване и торене на място в обекта, от придвижване до обекта, както и спестените разходи за транспорт са значителни! Решава да предприеме автоматизация и на останалите обекти на стопанството и благодарение на достъпността на ONDO, дължаща се на нулева първоначална инвестиция и абонаментен принцип на заплащане, има възможност да реализира автоматизацията на останалите си обекти веднага.

След изградената от ONDO автоматизация на напояване и прецизно торене и в останалите 3 обекта на стопанството, контролът и мониторингът на всички тези обекти става с един клик от телефон или друго устройство.

‘Докато си пия кафето вкъщи, мога да стартирам напояването в обектите’ – споделя собственикът на фермата Красимир Учителски. И добавя:

‘С ONDO освобождавам около 5-6 часа на ден само от напояването и торенето в 4-те ни обекта. Това е време, което мога да отделя на семейството, което мога да вложа в инспектиране на стопанството, в анализ и корекции на различни параметри на програмите за напояване и торене.’

Като ключова полза от автоматизацията с ONDO Красимир Учителски изтъква и елиминирането на човешката грешка – грешката от преполиване или недополиване, забравяне на отворени кранове, предозиране на тор и други, което се отразява в по-високо качество на продукцията, по-малко загуби, по-малко разходи за вода, тор, енергия и други.

В съвсем близко бъдеще земеделският стопанин планира и допълнително прецизиране на автоматизацията с ONDO чрез активиране на торене по стойности на EC/PH, надграждане с контрол на микроклимата в оранжериите, добавяне на метео станция и други.

Радваме се когато ONDO допринася за високите бизнес резултати и по-доброто качеството на живот на фермерите, както и за по-доброто усвояване на природния ресурс. Защото това е начинът земеделието да се превърне в атрактивен, успешен и устойчив сектор!

Споделете този пост