Радваме се, когато клиентите на ONDO отчитат ползите и по-добрите резултати, получени вследствие на автоматизацията на стопанствата им. A още повече се радваме когато тези високи резултати ги мотивират и да разширяват автоматизацията си.

Пореден наш клиент – ферма Учителски от гр. Петрич – предприема разширяване на ONDO автоматизацията си, и то само месец след първата си инсталация. С това ферма Учителски автоматизира напояването и прецизното торене в общо 20 дка оранжерийни площи, в които отглежда розови домати, краставици, чушки, салата и други зеленчуци.
 

Стопанство Учителски разполага с 4 обекта, които са значително териториално отдалечени. Отстоянието им е 15 и повече километра един от друг, като поради труднодостъпния терен, придвижването между тях отнема значително време на екипа на стопанството.

Собственикът на фермата – Красимир Учителски – търси начин за модернизация на обектите, като проучва различни възможности за финансиране на тази модернизация, включително чрез включването на обектите в различни европейски проекти. Междувременно научава за ONDO по препоръка и решава да изпробва автоматизацията с ONDO за един от обектите си – автоматизация, за която може да прочете повече в нашия блог пост.

През първия месец след инсталацията на ONDO, собственикът на стопанството активно работи със системата и изпробва възможностите й. Освен ежедневната работа с програмите и графиците за напояване и торене на стопанството, той проверява надеждното изпращане на аларми и изучава възможностите на системата да се пригоди към изискванията за напояване и торене за всяка една култура, както и към спецификите на създадената инфраструктура за напояване и торене. За него е особено важна гъвкавостта на ONDO по отношение на различните възможности за торене – по време, количество, пропорционално количество, възползва се и от възможностите на системата за надграждане, с цел мониторинг и контрол на сондаж, на влагомери и други устройства от инфраструктурата на стопанството.

Още през първия месец на работа установява, че спестеното време от ежедневно напояване и торене на място в обекта, от придвижване до обекта, както и спестените разходи за транспорт са значителни! Решава да предприеме автоматизация и на останалите обекти на стопанството и благодарение на достъпността на ONDO, дължаща се на нулева първоначална инвестиция и абонаментен принцип на заплащане, има възможност да реализира автоматизацията на останалите си обекти веднага.

Irrigation and precise fertigation automation in greenhouses with ONDO
Irrigation and precise fertigation automation in greenhouses with ONDO
Irrigation and precise fertigation automation in greenhouses with ONDO

След изградената от ONDO автоматизация на напояване и прецизно торене и в останалите 3 обекта на стопанството, контролът и мониторингът на всички тези обекти става с един клик от телефон или друго устройство. ‘Докато си пия кафето вкъщи, мога да стартирам напояването в обектите’ – споделя собственикът на фермата Красимир Учителски. И добавя:

‘С ONDO освобождавам около 5-6 часа на ден само от напояването и торенето в 4-те ни обекта. Това е време, което мога да отделя на семейството, което мога да вложа в инспектиране на стопанството, в анализ и корекции на различни параметри на програмите за напояване и торене.’

Като ключова полза от автоматизацията с ONDO Красимир Учителски изтъква и елиминирането на човешката грешка – грешката от преполиване или недополиване, забравяне на отворени кранове, предозиране на тор и други, което се отразява в по-високо качество на продукцията, по-малко загуби, по-малко разходи за вода, тор, енергия и други.

В съвсем близко бъдеще земеделският стопанин планира и допълнително прецизиране на автоматизацията с ONDO чрез активиране на торене по стойности на EC/PH, надграждане с контрол на микроклимата в оранжериите, добавяне на метео станция и други.

Радваме се когато ONDO допринася за високите бизнес резултати и по-доброто качеството на живот на фермерите, както и за по-доброто усвояване на природния ресурс. Защото това е начинът земеделието да се превърне в атрактивен, успешен и устойчив сектор!