Високопланинската ферма ‘Учителски’ оптимизира използваните ресурси и работна ръка чрез автоматизация на напояването и прецизното торене с ONDO

Започна активния земеделски сезон, и с него още няколко инсталации на ONDO вече са факт. Едно от земеделските стопанства, които ONDO автоматизира още с първите топли дни в България, е ферма ‘Красимир Учителски’.

Ферма ‘Красимир Учителски’ в с. Долна Рибница, общ. Петрич е едно от малкото стопанства в България, които отглеждат зеленчуци на сравнително голяма надморска височина от около 700 м. Това географско разположение, макар че създава логистични предизвикателства, дава предимство на стопанството, като му позволява да изкарва на локалния пазар продукция от розови домати до късно лято – период, в който поради високите температури масовите локални производители вече нямат реколта.

Фермата разполага с 4 обособени стопанства с обща площ от над 30 дка, в които почти целогодишно се отглеждат различни зеленчуци – розови домати, краставици, салати и други. 3 от стопанствата са изцяло оранжерийни, а четвъртото съчетава оранжерийно с полско производство.

Собственикът на стопанството Красимир Учителски е много иновативен земеделец с над 10 години стаж, интересува се и прилага новите технологии в земеделието, с цел оптимизиране на разходите и увеличение на добивите в стопанството. Научава за ONDO от препоръка и се свързва с екипа ни, за да инсталира автоматизация с ONDO в едно от своите 4 стопанства, а именно стопанството, съчетаващо оранжерийно и полско производство на зеленчуци.

Във ферма ‘Учителски’ ONDO изгради автоматизация на прецизно напояване с 6 напоителни зони и автоматично почистващ се филтър и автоматизация на прецизно торене с двуканален хранителен възел. Предстои добавяне и на модул за контрол и мониторинг на EC и PH стойностите на поливната вода, за допълнително прецизиране на хранителните вещества и гарантиране на продукция с високи вкусови качества и издържливост. Екипът ни изцяло удовлетвори специфичното изискване на клиента системата за автоматизация да бъде изградена в контейнер, с цел да бъде преместваема.

Основни резултати, който собственикът на фермата търси да постигне чрез автоматизацията с ONDO, са:

  • увеличаване на добива
  • оптимизирано използване на водния ресурс
  • оптимизирано използване на хранителните вещества
  • оптимизиране на работната ръка в стопанството

Водата в стопанството се осигурява чрез сондаж от голяма височина, но той е с малък дебит. Затова сондажната вода пълни резервоар в близост до фермата и чрез гравитачно налягане, без главна напоителна помпа, водата се внася към инсталираното капково напояване и микро дъждуване. С ONDO стопанството търси да постигне максимално прецизиране, отдалечен контрол и мониторинг върху напояването на растенията, с цел наличната вода да подсигури нуждите на растенията през целия сезон.

Стопанството реализира продукцията си основно чрез големите вериги супермаркети, което изисква реколтата постоянно да отговаря на стандарти за чиста храна. За тази цел в един от двата канала, с които се внасят хранителни вещества към растенията, стопанството използва биологични торове. Хранителните вещества обаче, и по-специално биологичните такива, са скъпи. Ето защо стопанството търси прецизиране и на внасянето на торове, което значително ще намали производствените разходи.

Не на последно място, с ONDO ферма ‘Учителски’ търси оптимизация на трудно достъпната за района работна ръка. За всичките си 4 стопанства фермата използва един общ екип от работници. В активния земеделски сезон покриването на всички нужди от този екип е силно затруднено поради териториалната отдалеченост на различните стопанства. Автоматизирането и отдалечения контрол и мониторинг на рутинните и времеемки дейности, свързани с напояването и прецизното торене ще позволи на стопанството да разпредели работната ръка между четирите стопанства, да намали стреса и да увеличи ефективността на човешкия труд.

Ферма ‘Учителски’ вече активно използва ONDO автоматизацията в стопанството си!

Благодарим за доверието и пожелаваме на целия екип на стопанството много успешен земеделски сезон!

Споделете този пост