Ново: Ключови подобрения в екраните за Климат история

Радваме се да споделим с вас ключовите ни подобрения по ONDO екраните, визуализиращи историческото изменение на различни параметри на климата.

Тези екрани показват историческите данни от сензорите, които са разположени в стопанството ви и са интегрирани с ONDO. Знаем, че историческите сензорни данни са изключително важни за нашите клиенти, затова целта ни беше да гарантираме, че тези данни могат да се преглеждат и филтрират по удобен начин.

Новата Климат история вече е много по-интуитивна, лесна за търсене и лесна за визуализиране и сравняване на данни. Кои са новостите?

> Вече са налични бързи филтри за търсене

Независимо дали ви интересуват историческите данни за климата за настоящия ден, или за последните 3 или 7 дни, всички те са само на клик разстояние! Без значение какъв филтър избирате да приложите към данните си, винаги може лесно да ги преглеждате по дни, като навигирате напред и назад по дните.

> Сензорните данни са ясно структурирани

Прецизното земеделие с ONDO се базира на сензорни данни, които водят до респективни автоматизирани действия. Ето защо ONDO фермерите имат много сензори, които измерват температурата на почвата, влажността на почвата, външната температура и др. Някои от тези данни могат да идват от ONDO Метео станция, а други – от сензорите за EC, PH, почвена влажност и други, които са вързани към ONDO.

Всички входящи данни от сензорите вече се структурират по много по-интуитивен начин, според инфраструктурата на стопанството. Така земеделците могат лесно да изберат точната комбинация от сензорни данни, чиито стойности искат да проследят в исторически план. След това, всички тези данни се визуализират върху детайлни и атрактивни графики, които могат веднага да се свалят.

> Ново: данни от EC и PH сензори

Съвсем нова функционалност в ONDO e възможността за интеграция и визуализация на данни от EC и PH сензори. Всеки ONDO клиент може да закупи EC/PH сензори, които да бъдат интегрирани с ONDO, така че показанията от тези сензори – както текущите, така и историческите – да бъдат визуализирани в платформата. Моментните данни от EC/PH сензорите са изведени и на Началното табло.

Предстои реализирането на възможност за автоматичен контрол на EC/PH на водата за напояване, на база на входящи EC/PH данни и целеви параметри. Това ще позволи осигуряване на още по-оптимална среда за отглежданите култури, на база на техните нужди във всеки един момент от растежа им.

Всички клиентски инсталации ще бъдат постепенно актуализирани с гореописаните подобрения по История на климата.

Споделете този пост