Прецизно земеделие с ONDO в неелектрифицирани открити площи – мисия възможна!

След пускането на ONDO AIR Point модулите, които позволяват бързи и ценово ефективни ONDO инсталации на големи земеделски площи, ето че се изправихме пред ново предизвикателство – енергийно ефективна и безпроблемна автоматизация на отдалечени, не-електрифицирани открити площи, без никаква нужда от човешка намеса.

Когато имаме предвид отдалечени земеделски площи и лесно използване на алтернативни енергийни източници заради липса на електричество, разбира се първо ни хрумва използването на дизелови генератори, тъй като те имат мощността да захранят комплексно оборудване за напояване и торене. Но, в конкретния казус на нашия клиент, използването на дизелов генератор беше предпоставка за неефективност, защото на практика автоматизацията всъщност е полу-автоматизация, което ни изправи пред нови предизвикателства за разрешаване.

Предизвикателствата

Предоставеният от клиента дизелов генератор имаше за цел да осигури електрозахранване за Ондо контролера, както и бустер помпата на хранителния възел, когато системата е в работен режим. Един от проблемите беше, че генераторът се включваше твърде често, за да захрани акумулатора си, което водеше до излишна консумация на гориво и замърсяване, както и до износване на оборудването. Най-големият проблем, обаче, беше нуждата от редовно проследяване на нивото на горивото в генератора – изчерпването на горивото щеше да предизвика засмукване на въздух, което пък щеше да резултира в скъп ремонт.

Решенията

Предвид консумацията на енергия от различните устройства, екипът ни инсталира фотоволтаична система, чиято цел щеше да бъде захранване с енергия на хардуерния контролер на ONDO. Благодарение на минималната консумация на контролера, соларната система може да го захранва в продължение на минимум седмица, при пълна липса на слънчева светлина (което, в активния земеделски сезон, няма как да се случи). Добавихме и хибриден инвертор, който освен че преобразува 12v DC от батериите в 230V AC необходим за работа на Ондо контролера, програмирахме и допълнителна функция чрез която дизеловият генератор да дозарежда соларните батерии във времето в което системата е в работен режим.

Целта ни беше ONDO да контролира изцяло дизеловия генератор, така че конфигурирахме генератора да се включва и изключва при команда от ONDO. Освен това, при изключване на генератора се изключва и контролера на генератора, за да не се изхабява вътрешната му батерия.

И така, в условията на непрекъснат, надежден заряд, контролерът на ONDO може да включва дизеловият генератор когато е необходимо да се пусне програма за напояване и/или торене. При приключването на такава програма, ONDO контролерът изключва двигателя на генератора, като го оставя да се охлади, след което изключва и контролера.

Ползите

С гореописаната реализация, гарантирахме непрекъснатата и безпроблемна работа на ONDO контролера, 24/7. Постигнахме и много по-ефективна работа на дизеловия генератор, който вече се включва само и единствено при предстояща програма за напояване/торене. Това доведе до:

* По-малък брой цикли на зареждане на батерията му
* Липса на нужда от човешка намеса, следователно и елиминиране на човешките грешки
* По-малка консумация на гориво, съответно по-замърсяване и по-ниски разходи за гориво на собственика на стопанството
* По-малко време за работа на генератора, по-малко износване и по-ниски разходи за поддръжка

Тази ONDO автоматизация, захранена с дизелов генератор и слънчева енергия, работи напълно безпроблемно в откритите земеделски площи на нашия клиент вече няколко месеца. Радваме се, че, съгласно нашата визия да създаваме автоматизирани решения за прецизно земеделие, които са лесни за използване, достъпни и ефективни за всеки фермер, изградихме още една автоматизация, която е ресурсно-ефективна, не изисква поддръжка и минимизира възможността за човешки грешки.

Ако сте собственик на открити земеделски площи без достъп до електричество и търсите ефективен начин да автоматизирате и прецизирате стопанството си – свържете се с нас за безплатна консултация.

Споделете този пост