Открити площи

ONDO за Лозови Масиви

Цялостно управление и контрол на напоителния процес, за отлично качество на реколтата.

Лозовите насаждения изискат прецизно и автоматизирано напояване, според нуждите на растенията във всеки един етап от растежа им. Управлението на напоителните процеси позволява контрол на вкусовите и ароматни качества на плода, на неговия цвят и наситеност със захари, както и управление на времето за гроздобера.

Благодарение на автоматизираните, прецизно контролирани и управлявани процеси по напояване с ONDO, фермерите имат пълен контрол върху търсените качества на реколтата и получават предвидимост за нейното количество и качество. Те имат и постоянна видимост и контрол върху процеса по автоматизирано напояване.

Благодарение на безжичната реализация на автоматизацията с ONDO, земеделскит стопани могат да автоматизират напояването в обширни лозови масиви с минимална инвестиция от време и финансови средства, като реализират ползи от автоматизацията си още от ден 1.

Препоръчително ONDO решение за
лозови масиви

ONDO Pro

Подходящо за средни и големи стопанства с открити площи и оранжерии

ONDO Go

Подходящо за малки открити площи и тунелни оранжерии

* ONDO Sense, Air Bubble Jet не се поддържат от ONDO Go

Автоматизация на напояването

(неограничени напоителни зони)

(до 7 напоителни зони)

Автоматизация на торенето

(до 6 канала за прецизно торене)

(2 вентури инжектора/хидравлична инжекторна помпа или 1 канал за прецизно торене)

EC\pH контрол

Не се поддържа

Почвени сензори
ONDO Sense

Не се поддържа

Климат контрол

Опция

Не се поддържа

Air Bubble Jet

Опция

Не се поддържа

Присъединете се към стотиците стопанства, които автоматизираха процесите си с ONDO.

Очаквайте скоро брошурата 'ONDO за лозови масиви'...

ONDO за лозови масиви

Enter your details so we can send you the brochure

  Name
  Business email
  Country

  Enter your details so we can send you the brochure

   Име
   Работен имейл
   Държава