Изключително сме щастливи да съобщим, че екипът на ONDO продължава да се разраства! Приветстваме с добре дошъл Владимир Гочев, който ще заеме много отговорната позиция на главен финансов директор в компанията!

Владимир има магистърска степен по Финанси от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), в който по-късно избира и да споделя опита си с новопостъпилите студенти, влизайки в ролята на асистент в областта на корпоративните финанси.

Професионалният му път продължава в сферата на корпоративните финанси, частния и рисков капитал, като до този момент има натрупан 15-годишен опит зад гърба си като финансов специалист.

Опитът на Владимир в стартъп средата е изключително ценен за ONDO – той е бил част от екипа на регионални инвестиционни фондове с фокус върху развитието на портфейлни компании. Част от отговорностите му са включвали: установяване на мерки за финансов контрол в иновативни високотехнологични портфейлни компании в партньорство с ръководните екипи на компанията за увеличение на брутните приходи, оценка на бизнес планове и инвестиционни проекти и подобряване на възможностите за финансово управление на портфейлни компании.

Ще разчитаме на Владимир да подпомогне подобряването на ключови аспекти в дейността на ONDO, като измежду тези с най-голям приоритет е продължаване на усъвършенстването на бизнес модела на ONDO. В резултат на обратната връзка от клиенти, автоматизацията с ONDO вече може да бъде реализирана срещу много достъпна първоначална цена и годишен абонамент. Това позволява бързото внедряване на системата от фермерите, гарантира навременна поддръжка и постоянна актуализация на софтуера, както и възможност за надграждането на системата с нови модули и разширения.

Разчитаме на Владимир и да подпомогне разрастването на компанията до мултинационална организация, като изгради стабилно финансово планиране и отчитане.

За нас беше приятна изненада да научим, че в свободното си време Влади се занимава с автоматизация и роботика. Също като всички нас в екипа на ONDO, за Влади е удоволствие да намира решения за подобряване на ефективността при повтарящи се задачи, които носят както ръст на приходите, така и оптимизиране на разходите. Радваме се, че в ONDO той ще има възможност да превърне хобито си в професия! 🙂

Пожелаваме на Влади много успехи и запомнящи се моменти с ONDO!