Нова версия на Историята на сензорни данни в ONDO!

Новите и подобрени функционалности в ONDO винаги са резултат от конструктивна обратна връзка от клиентите ни. И това е причината, поради която винаги се опитваме да останем близо до нашите клиенти и се вслушваме в препоръките, които дават.

Една от последните функционалности, които напълно обновихме благодарение на клиентите на ONDO, е Историята на сензорните данни в ONDO.

Графиките с историята на сензорните данни в ONDO визуализират отчетените стойности от сензорите, както и данните за напрежението на безжичните AIR Point модули, за зададен от клиента период от време. Новите графики с историята на сензорните данни са напълно преработени, за да позволят лесна визуализация на данните от много и различни типове сензори, както и данни за действията на системата (автоматизирани или ръчни действия) за всяко поле, управлявано с ONDO. Както и преди, можете да изберете периода, за който да се визуализира тази история.

Към момента вече можете да визуализирате всички сензорни данни за вашето поле в една и съща графика, или да изберете свои собствени комбинации от сензорни данни, които да бъдат показани на една графика.

Вече работим и върху визуализирането на графиките на поведението на климатичните устройства в оранжерии, управлявани с ONDO – това включва отваряне или затваряне на проветрителите с определен %, стартиране или спиране на мъглуване, отваряне или затваряне на термоекрани с определен %, както и работата на циркулационния вентилатор.

Основната цел на графиките с история на сензорните данни е да предоставят солидни данни за анализ и непрекъснати оптимизации. От една страна, потребителите на системата могат да използват графиките с данни от сензорите, за да оптимизират своите програми за напояване и торене и да постигнат още по-големи спестявания на вода и торове. От друга страна, те позволяват анализ на работата на устройствата за контрол на климата, което би се отразило в оптимизация на стратегиите за автоматичен контрол на климата или на ръчното управление на тези устройства.

Разбира се, можете да експортирате всички данни от графиките като изображения или csv файлове.

Новите графики все още са в процес на доработка и изглаждане, но вече е поставена основата за обогатяването им с всички налични данни от сензори, както и с действията на системата. Тази функционалност превръща ONDO още по-ценен инструмент за управление и оптимизиране на процесите по напояване, прецизно торене и мониторинг на климата в земеделските стопанства.

Споделете този пост