Какво е прецизно напояване и какви са ползите от прецизното напояване за земеделието?

В скорошната класация на StartUs Insights ONDO намери място в топ 5 стартиращи компании (от общо 1246 оценени), чийто фокус е ефективно управление на водните ресурси. В основата на това признание са високите резултати, които клиентите на ONDO постигат благодарение на прецизното напояване, торене и климат контрол, реализирани с решенията за автоматизация на земеделието на ONDO.

Какво точно, обаче, е прецизно напояване и какви са ползите от прецизното напояване за земеделците?

Прецизното напояване означава едно: доставяне на вода (и хранителни вещества, когато с напояването се извършва и торене) точно до корените на растенията, точно тогава, когато имат нужда, и в точното количество.

➜ Напояване на корените на растението, а не на почвата

Водата е скъп ресурс, който става все по-оскъден в резултат на климатичните промени. Липсата на вода дори за питейни нужди води до минимизиране на водата, отклонявана за селскостопански такива. Немислимо е повече да се разходва вода, за да се напоява почвата около растението, без да има конкретна полза за него. Водата следва да се доставя точно до корена на растението, за да бъде усвоена единствено и само от растението.
Най-ефективната система за напояване точно в корена е капковото напояване. Тази система не позволява разпиляване на излишна вода и изпаряването й, а освен това позволява доставяне на вода при ниски енергийни разходи. Решенията за автоматизиране на прецизното напояване, торене и климат контрол на ONDO се интегрират лесно и гладко с всички видове системи за капково напояване, независимо дали са вече работещи в стопанството или предстоят да бъдат внедрени.

➜ Напояване когато растението има нужда, в точното количество

Всяка култура има нужда от различно количество вода, във всеки един стадий от развитието си. Познаването на спецификата на културата и нуждите й от вода във всеки един етап води до по-добри вкусови качества на плодовете, по-дълъг период на съхранение, предпазване от болести и т.н има ключово значение за високите добиви.

➜ Напояване според параметрите на околната среда

Напояването следва да се прецизира и спрямо параметрите на околната среда – влажността и температурата на почвения слой при различни измервани дълбочини, очаквани валежи и т.н. Разполагането на селскостопанска метеорологична станция като ONDO Weather, както и на почвени сензори в земеделското стопанство, чрез които да се измерват всички характеристики на времето и почвата и допълнително да се оптимизира прецизното напояване, е още една стъпка към максимизиране на ефективността на напояването.

Прецизното напояване помага на земеделците да отговорят на изискванията на новите политики за устойчивост и да посрещнат нарастващото търсене

До 2050, нарастващите темпове на увеличаване на населението ще изискват удвояване на земеделската продукция. Предвид вече оскъдните водни ресурси, климатичните промени и липсата на обработваеми земи, ще бъде не само препоръчително, а наложително земеделците да повишат продуктивността си, при много по-ефективно използване на наличните природни ресурси. В допълнение, започва активното приложение и на регулации като Зелената сделка, които изискват все по-ефективно използване на наличните ресурси, като в същото време се осигурява по-чиста земеделска продукция. Прецизното напояване и торене ще позволи на земеделците да отговорят на изискванията на новите политики, като същевременно увеличат своята конкурентоспособност.

Как работи прецизното напояване и торене с ONDO? Разберете в индивидуална демонстрационна сесия!

Споделете този пост