• Опцията за ‘Торене по пропорционално количество’ в рецептите вече отново е активна
  • Мобилното приложение на ONDO Weather Mobile – вече и на гръцки!
  • Нов дизайн на кутията на ONDO GO

Отново е краят на месеца и нямаме търпение да споделим с вас готовите функционалности, които са резултат на последния месец усилена работа на нашия екип!

✓ Опцията за торене по пропорционално количество отново е на разположение на нашите потребители, и този път е значително подобрена!

Започна интензивния земеделски сезон в Европа, ето защо побързахме да финализираме подобрението на функционалността за торене по пропорционално количество. Тази функционалност отново е активна, и се използва при създаване на нова рецепта за торене на растенията.

Торенето по пропорционално количество позволява на фермерите да създават рецепти за торене и да гарантират, че цялото количество тор, което желаят да внесат, ще бъде разпределено равномерно за времето на напояване. Това става чрез задаване от страна на потребителя на количеството тор, което да бъде внесено на всеки един час от напояването. Така когато земеделецът създава програма за напояване с торене и определи продължителността на тази програма, системата автоматично ще гарантира, че:

  • Общото количество тор е внесено равномерно през целия период на напояването
  • Внесената тор е в точно зададеното количество

Например, ако рецепта използва торене по пропорционално количество и в тази рецепта фермерът е задал да се използва 100 л/час от определена субстанция за торене:

  • При включване на рецептата в програма за напояване от 2 часа, ще се внесе общо 200 л тор, като то се внесе равномерно, по 100 л/час
  • При включване на рецептата в програма за напояване от 30 мин, ще се внесе общо 50 л тор

Разбира се, ако системата не може да внесе зададеното количество тор, поради задръстване или други проблеми в напоителната инфраструктура, потребителят ще получи алармена нотификация и системата ще предприеме съответно зададените от фермера автоматични действия при такива случаи.

✓ Мобилното приложение ONDO Weather вече е налично и на гръцки език

Добри новини за всички гръцки фермери, които използват ONDO Weather! Интерфейсът на мобилното приложение вече е изцяло наличен на гръцки език, като това е 5тият език, на който приложението може да бъде използвано.
Много благодарим на нашия партньор за региона на Кастория, Северна Гърция – Thomas Moschos – за помощта с предоставянето на преводния текст!

Съвсем скоро приложението ще е достъпно и на Румънски език!

✓ Нов дизайн на контролера ONDO GO

Новият ONDO GO контролер вече се използва за автоматизация на напояването в малки и фрагментирани стопанства. А наскоро прибавихме към контролера и страхотен нов дизайн на външната му кутия! Решенията на ONDO следва да впечатляват не само откъм функционалност, но и откъм дизайн!! 😉

Успешен сезон на всички наши клиенти – надяваме се да използвате активно новите функционалности! Обратна връзка както винаги е добре дошла, на [email protected] 

Споделете този пост