Какво ново в ONDO през м. Май

Новите функционалности в ONDO за м. Май включват:

  • Визуализиране на данните за текущото EC, PH и дебита на началния екран на ONDO
  • Нова опция в програмите за напояване: включване/изключване на стъпка
  • Нова опция при управлението на вентилаторите в оранжерии – контрол по влажност
  • Подобрения в мобилното приложение на ONDO Weather

В края сме на наистина динамичен месец за екипа на ONDO! Много нови клиентски инсталации са в процес на изграждане, а други се финализират. Получаваме активна и много полезна обратна връзка от фермерите, които използват ONDO, която е база за планирането на следващите ни разработки.

Ето я и следващата порция от нови ONDO функционалности:

✓ Визуализация на начален екран на информацията за текущите стойности на EC и PH на поливната вода, както и на данни за дебитите на водомери/фертиметри

В момента дизайн екипът ни работи върху дизайна на нов и много по-информативен начален екран на платформата ONDO. Но, решихме да ускорим визуализацията на част от разширената информация, за да бъде достъпна на ONDO фермерите още от текущия сезон.

Новата информация, която вече се визуализира на началния екран е:

  • Текущите стойности на EC и PH на поливната вода

Тези стойности се следят и подават от устройството за EC/PH, интегрирано с вашата ONDO система (ако имате такова), като се визуализират в реално време на началния ONDO екран.

  • Текущият дебит и стойности на водомери и фертиметри при изпълнявана в момента програма

В ONDO фермерите могат да създават аларми, които автоматично да ги нотифицират в случай на течове или запушване на системата. Но, фермерите често не са наясно с точните дебити на системата си, за да могат да заложат съответните прагове за пускане на аларма.

За тази цел, ONDO позволява на фермерите да следят точните дебити по време на изпълняваща се програма. Така, от една страна, те могат лесно да преценят какви прагове на нисък/висок дебит да зададат, с цел активиране на съответни аларми. От друга, могат да установят наличието на теч при липса на текущо изпълнявана програма.

✓ Нова опция в програмите за напояване: включване/изключване на стъпка

Това е още една функционалност изцяло произтичаща от предоставена обратна връзка от клиенти. В едно стопанство често възникват проблеми в инфрраструктурата, които не могат да бъдат отстранени достатъчно бързо. В същото време, фермерът би искал напояването в останалите, незасегнати части от стопанството, да продължи да се извършва нормално, без да е нужно да се създават нови програми или графици за напояване.

С тази нова функционалност на фермерът са му нужни секунди, за да изключи стъпка/и в програмата, която в момента не може да се изпълни. Впоследствие, включването на изключена стъпка е също така бързо. Стъпки в програма, които са изключени, разбира се не фигурират в никакви отчети.

✓ Нова опция за контрол на проветрителите в оранжерии – контрол по влажност

Наскоро приключихме с дизайн фазата на пълната преработка на потребителския интерфейс за контрол на климата в оранжерии. Много важна част от този контрол е обособяването на часови периоди, за които може да се създават различни стратегии за контрол на климата.

Докато работим по реализирането и тестването на тази нова функционалност за контрол на климата, реализирахме опция за контролиране на проветрителите по влажност. По този начин, собствениците на оранжерии могат да разчитат на автоматично отваряне и затваряне на проветрителите в оранжерията, освен на база на зададени температури, също така на база на стойности на влажността. Това е особено важно в ранните сутрешни часове, когато е важно влагата да бъде изведена извън оранжерията, с цел да не се създават условия за развитие на болести по растенията.

✓ Подобрения в мобилното приложение ONDO Weather

Мобилното приложение на метео станциите ONDO Weather също има две реализирани подобрения/новости!

  • Подобрена е калкулацията на получения валеж за 24 ч, след подадена от клиенти информация за неточности
  • Целият интерфейс на мобилното приложение вече е наличен на още един, шести език – румънски

Всички ONDO клиентски инсталации ще бъдат поетапно обновени с новите функционалности.

Споделете този пост