Новите функционалности в ONDO за м. Юни:

  • Опция за постъпково отваряне/затваряне на проветрителите в оранжериите при силен вятър
  • Разширена информация за текущо консумираната тор, на ниво стъпка от програмата, за всеки дозиращ канал от системата за торене
  • Визуални подобрения в екрана с информация за напоителните клапани
  • Промяна в достъпа до функционалности на ONDO за роля Оператор

Приключи още един много интензивен за нас месец от активния земеделски сезон. Радваме се, че екипът ни е плътно зает с реализирането на нови инсталации на ONDO автоматизации, като в същото време се стремим да придвижваме и разработката на нови ONDO функционалности.

Ето повече за новите разработки в ONDO, които пуснахме през месец Юни:

Постъпково отваряне/затваряне на проветрителите в оранжериите, при силен вятър

Собствениците на оранжерии знаят колко е важно да се гарантира защитата на оранжерийните конструкции, независимо от външните климатични условия. Силните насрещни ветрове по-специално, могат значително да увредят оранжерията и доведат до високи разходи за ремонти. Ето защо, наличието на автоматизирана защита на проветрителите, която да ги затвори в случай на силен вятър, е изключително важна.

В същото време, затварянето на проветрителите на оранжерията може да доведе до много бързо покачване на температурата в оранжерията, особено през топлите летни месеци. Ето защо, този месец разработихме опция за постъпково отваряне и затваряне на проветрителите в случай на силни ветрове. Стъпката се определя от силата на вятъра – при по-силен вятър, проветрителят е затворен в по-голяма степен, съответно при отслабване на вятъра той започва да се отваря. Сега собствениците на оранжерии, които използват ONDO, могат да поддържат оптималната за растенията температура, като в същото време осигурят стабилност на конструкцията при силни насрещни или странични ветрове.

Разбира се, потребителите имат пълен контрол върху стъпката на затваряне, скоростта на вятъра, която ще активира/деактивира защитата по вятър, времето за изчакване, в което ще се проверява, че няма силни пориви на вятъра, преди проветрителите да се отворят до първоначалната им позиция и т.н. Всички тези настройки могат да бъдат зададени поотделно за насрещните и за страничните ветрове.

Разширена информация за количеството използвана тор във всеки един от дозиращите канали

В ONDO, предоставянето на възможно най-много информация на фермерите е от изключителна важност. Защото информацията подпомага вземането на по-добри и обосновани решения.

Ето защо, по заявка от нашите клиенти, добавихме още един пласт информация за тора, който се използва във всеки един дозиращ канал от системата за торене. Сега тази информация е детайлизирана и на ниво стъпка от програма за напояване и торене, за да може фермерът да проследява както общото количество внесена тор при изпълнението на програмата, за всеки дозиращ канал, така и количеството, внесено в текущата стъпка. В обобщената информация за дозиращите канали, която се визуализира на началния екран, вече може лесно да се проследи и кои са активните дозиращи канали в текущата стъпка на програмата. Фермерите вече разполагат с повече, бързо достъпна и ясна информация за текущо извършваното торене.

Визуални подобрения в екрана, предоставящ обобщена информация за всички напоителни клапани и безжични модули

По-големите земеделски стопанства, както и стопанствата, които отглеждат разнообразни култури, имат нужда от 24/7 мониторинг и контрол на голям брой напоителни клапани и безжични модули AIR Points. За да гарантираме лесния и бърз преглед върху всички тези клапани и модули, включително прегледа на статуса и настройките им, въведохме различни визуални подобрения в екрана с обобщаваща информация за тях. Сега фермерите могат лесно да намират търсените от тях клапани и безжични модули благодарение на опциите за сортиране, могат лесно да преглеждат статуса (отворен/затворен) и настройките на всеки един клапан, както и да отварят и затварят клапани с един клик. Голяма по обем информация вече е предоставена по лесен за достъпване и управление начин!

Промяна в достъпа до функционалности на ONDO за роля Оператор

Клиентите на ONDO могат да добавят Оператори и Потребители в своя ONDO акаунт. Докато потребителите могат само да гледат настройките за автоматизация на акаунта, Операторите могат да работят с част от функционалностите.

В резултат на получена обратна връзка от клиентите ни по отношение на ролята Оператор, тя вече е актуализирана, таке че Операторът да има достъп да управлява по-широк кръг от ONDO функционалности. В същото време, функционалности, които са от ключово значение с оглед сигурността и управлението на акаунта на клиента, продължават да бъдат достъпни само от администратора на акаунта.

Всички клиентски инсталации ще бъдат постепенно актуализирани с новите функционалности. Очаквайте още новини за нови разработки, реализирани от екипа на ONDO!

Споделете този пост