Новата година започна ударно, и откъм събития, и откъм нови функционалности в ONDO! И както винаги, новите разработки са съобразени с конкретните нужди на нашите клиенти!

✓ Нов функционален модул: Защита от пролетни измръзвания

Тази ОНДО функционалност е фокусирана към клиентите ни с овощни градини!

През пролетния сезон, когато започва цъфтежа на овощните дръвчета, отрицателните температури могат да бъдат пагубни за количеството и качеството на реколтата. В последните години, обаче, все по-често ставаме свидетели на сняг и минусови температури през март, та дори и през април.

Целта на решенията на ОНДО е да гарантират предвидимост на добивите, независимо от климатичните условия, и модулът за защита от пролетните измръзвания още повече допринася за постигането на тази цел. Тази функционалност позволява автоматично активиране на наличната в стопанството система за надкоронно дъждуване, при достигане на зададени от фермера стартови температури, обичайно 2-3 градуса над нулата. Така, при настъпване на отрицателни температури, се изгражда защитен слой от лед върху дърветата, който освобождава латентна топлина.

При покачване на температурата до зададени от фермера крайни температурни стойности, надкоронното дъждуване автоматично се прекратява.

Защитата срещу измръзване може да се активира както автоматично, така и ръчно от фермера. А всеки потребител на ONDO може да проследи в Историята кога точно е настъпило автоматично или ръчно активиране на защитата от измръзване и при какви температури, с цел по-нататъшни оптимизации.

✓ Нов, по-достъпен ONDO контролер – за стопанства, които се състоят от много на брой и отдалечени една от друга площи

Автоматизираното прецизно напояване и торене с ONDO за открити площи има за цел да предложи работещо и достъпно решение за автоматизация, независимо от спецификите на стопанството. Основният контролер на ONDO се използва предимно в земеделски площи, които са разположени непосредствено една до друга. С цел да покрием и земеделски стопанства, обхващащи много на брой, отдалечени една от друга площи, създадохме нова версия на ОНДО контролера.

Този контролер е перфектният избор за малки и средни стопанства, разпръснати териториално, които желаят да автоматизират всяка площ от своето стопанство, кабелно. При тези стопанства може да се използва базисна система за торене на площите, чрез вентури инжектори, вместо цялостна система за торосмесване и прецизно торовнасяне.

Новият ONDO контролер може също така да се използва за управление и контрол на напояването в ландшафтни обекти.

Новият контролер вече е включен в полеви тестове на пилотни ONDO проекти!

В процес на разработка са още нови функционалности, заявени от най-голям брой настоящи и потенциални клиенти на ОНДО. Очаквайте още новини от ‘кухнята’ на ОНДО съвсем скоро!

Споделете този пост