Активният земеделски сезон при голяма част от земеделците приключи. За нас в ONDO това означава възможност за разработка на по-мащабни нови функционалности и актуализация на сегашните!

Ето и новите ONDO функционалности за месец Октомври:

Напояване по стойности на EC и pH на поливната вода

За някои култури като ягодоплодни, зеленчуци и други е изключително важно те да бъдат напоявани с вода с определени целеви стойности на EC и pH, като тези стойности са различни, според културата и етапа от растежа на растенията. Поливане с нужното EC и PH води до по-добро количество и качество на реколтата, здрави растения с отличен вкус и издръжливост. Напояването по EC и pH e от особено критична важност при оранжерии с хидропоника.

До скоро, ONDO фермерите можеха да проследяват в ONDO стойностите на EC и pH на поливната вода и ръчно да ги коригират. Сега вече процесът по постигане на необходимите, целеви стойности на EC/pH на водата е напълно автоматизиран в ONDO, чрез използването на рецепти за внасяне на хранителни вещества във водата по EC/pH.

Торенето по EC/pH позволява на ONDO фермерите да зададат желаните от тях целеви стойности на EC/pH на поливната вода, торовете, които да се използват за постигането на тези целеви параметри, както и техния принос към формирането на целевите стойности.

След това алгоритъмът на ONDO поема нещата в свои ръце, като прави необходимите калкулации и достига целевите стойности за минимално възможно време. Фермерите, които имат много къси поливни цикли, могат допълнително да скъсят времето за постигането на целевите EC/pH параметри, като извършат прости симулации, еднократно за всяка рецепта по EC/pH.

Като нова и важна за клиентите на ONDO функционалност, в следващите месеци работата на торенето по EC/pH ще бъде преглеждана ежедневно и всички възможности за допълнително оптимизиране ще бъдат реализирани.Радваме се, че новата функционалност вече работи безпроблемно в 6 ONDO ферми, в които тя беше активирана, включително в наскоро приключените ни инсталации в Северна Македония (прочетете повече за тях).

Автоматизацията на циркулационните вентилатори вече е подобрена и е част от новите Климатични стратегии!

Радваме се да съобщим, че вече започна разработката на новите Климатични стратегии в ONDO! Новата функционалност позволява да се управлява и синхронизира работата на всички устройства за контрол на климата в оранжерии, от едно място в ONDO!

Освен, че са много лесни за използване, климатичните стратегии позволяват по-голяма гъвкавост, тъй като работата на различните устройства и съответните аларми при достигане на критични стойности се задава по времеви периоди от денонощието. Разбира се, ръчният контрол на всяко устройство във всеки един момент също е възможен.

Новите климатични стратегии вече могат да се използват при управлението на циркулационните вентилатори в оранжериите. Технологичният ни екип продължава с добавянето и на следващите климатични устройства към управлението чрез стратегии.

Още нови ONDO функционалности са в процес на дизайн и разработка – очаквайте още новини от нашия технологичен екип – както обикновено, в края на следващия месец!

Споделете този пост