Защо бизнес моделът на ONDO се базира на годишни абонаменти?

Ако сте клиент на ONDO, или сте се преглеждали сайтът на ONDO, вече значете, че бизнес моделът на ONDO се базира на по-ниска първоначална цена, в комбинация с годишни абонаменти. Този модел, базиран на абонаменти, е сравнително нов и неприсъщ за аграрния сектор; въпреки това, това е моделът, който екипът на ONDO избра, на базата на дългогодишната си работа със земеделци – включително малки и средни такива – през което време видяхме предизвикателствата пред земеделците, свързани с интеграцията и дългосрочната употреба на решения за автоматизация на земеделието.

С този пост бихме искали да изясним какви нужди на земеделците обосноваха бизнес моделът на ONDO, базиран на годишни абонаменти и какви са ползите, които земеделските стопани имат от този модел.

Общото разбиране е, че земеделският сектор е доста консервативен, че фермерите, особено малките и средни фермери, нямат желание да използват технологии в стопанствата си, че не могат да ги използват и т.н. Възможно е това да е истина за част от земеделците, разбира се, но в действителност нашият опит показва, че по-голямата част от земеделците всъщност са доста ентусиазирани да използват дигитални технологии, за да оптимизират и автоматизират процесите в стопанствата си, когато обаче са наясно и са убедени в ползите, които това ще им донесе, включително в какъв срок.

Те обаче срещат сериозни проблеми с липсата на ценова достъпност, лесна употреба, дългосрочна поддръжка и ясно обяснени ползи на различните агритех решения, което е и основна причина да подхождат с предпазливост и неохота към инвестициите в такива решения. Абонаментно-базирания бизнес модел на ONDO има за цел да адесира именно тези проблеми. 

❌ Проблем: Дигиталните решения в земеделието изискват голяма първоначална инвестиция, които много фермери не могат да си позволят.

За фермерите, особено малките и средни фермери, значителната инвестиция на средства и време в дигитализацията на стопанствата им не е никак лесно. И когато климатичните промени и неочаваните глобални кризи станат ключов фактор, който се отразява негативно върху предвидимостта на реколтата и заплашва самото съществуване на стопанството дори, приоритетът на инвестициите в технологии спада значително.

✔️ Решение: Бизнес моделът на ONDO включва ниска първоначална инвестиция.

Когато получавате оферта за решенията за автоматизирано прецизно земеделие на ONDO, получавате първоначална цена и след това цена на годишния абонамент. Тази първоначална цена е сведена до най-ниското ниво, което можем да си позволим, за да гарантираме, че автоматизацията с ONDO e достъпна и за малки, и за средни фермери. Тази първоначална цена покрива нашата инвестиция в хардуер, софтуер, облачна инфраструктура и човешки ресурс, който да изгради и настрои вашата автоматизация, както и да обучи екипа ви за най-ефективна работа с нея. И вместо да добавим към тази първоначална цена желаната от нас печалба, по-голямата част от нея всъщност се отлага и се разпределя към годишните абонаментни плащания.

❌ Проблем: Дигиталните решения в земеделието обичайно не предлагат дългосрочна поддръжка и ъпгрейди.

Повечето дигитални решения за земеделието работят страхотно в момента на интеграцията им в даденото земеделско стопанство. Но, технологиите еволюират бързо, нуждите на стопанствата се променят, и тези решения започват да изостават от нуждите. В същото време е скъпо да се изпрати инженер, който да дойде на място и да адаптира и ъпгрейдне техноогичното решение. Екипът на стопанството се сменя, новите служители могат да имат проблеми или въпроси при работата с технологиите и оборудването. Поддръжката, обаче, е скъпа и ненавременна. Като резултат, с течение на времето тези технологични решения стават по-скоро бреме и на тях се разчита все по-малко.

✔️ Решение: Годишните абонаменти на ONDO осигуряват редовни отдалечени софтуерни ъпгрейди и навременна поддръжка.

Чрез моделът, базиран на годишни абонаменти, ние гарантираме, че вашето стопанство винаги използва най-актуалната и най-пълна версия на ONDO. Актуализираме софтуера ви поне веднъж на всеки 3 месеца, а критичните корекции са инсталират веднага. Получавате автоматично всички нови функционалности и подобрения, които разработваме.

За да гарантираме, че получавате навременен отговор и реакция на всички въпроси и проблеми, с които се сблъсквате, осигуряваме наличен екип по поддръжка, по всички комуникационни канали – чат, мейл, телефон и други, а при спешни запитвания реагираме гарантирано до 4 часа.

❌ Проблем: Интеграцията на решение за дигитализация на фермата е еднократна сделка за доставчика на решението, но фермерите се нуждаят от дългосрочност на бизнес отношенията.

Когато бизнес моделът е базиран на еднократно плащане, доставчикът на решението обичайно се ангажира и е в контакт с фермера до приключването на сделката или за кратко време след това. Но реколтите се сменят, нуждите на земеделците се сменят, и фермерът по-скоро се нуждае от постоянно, дългосрочно взаимодействие и сътрудничество с доставчика.

✔️ Решение: Годишните абонаменти на ONDO гарантират дългосрочно партньорство и постоянно взаимодействие и комуникация с клиента.

Годишните абонаменти позволяват на нашия екип да гарантираме успешно партньорстви и за двете страни. 

От една страна, годишните плащания ни позволяват да покрием разходите за софтуерна разработка, за редовни ъпгрейди, за отдалечен достъп, хостинг, осигуряване на отдел за поддръжка и други, докато вие от своя страна разчитате на нас да гарантираме винаги работеща, надеждна услуга, последна версия на софтуера и навременна поддръжка, която може да реагира при нужда.

От друга страна, постоянната връзка с клиента ни гарантира непрекъснат поток от ценна обратна връзка, която може да използваме за подобряване на съществуващите решения на ONDO, както и за планиране на следващи функционалности и продукти. Нашата цел е да предлагаме решения, които отговарят на нуждите на фермерите. Ето защо възможността да поддръжаме активна връзка с нашите клиенти ни гарантира, че ще се винаги информирани за техните нужди и ще можем да отразяваме тези нужди в решенията за прецизно земеделие, предлагани от ONDO. 

Един бизнес може да бъде успешен само ако помага на клиентите си да успяват. Вярваме, че бизнес моделът на ONDO, базиран на абонаменти, позволява на клиентите на ONDO да интегрират решения за автоматизирано прецизно земеделие в стопанствата си, което им носи големи ползи в дългосрочен план. В същото време, клиентите имат до себе си ефективен, надежден и поддържащ ги партньор през цялото това време. 

Ще се радваме, ако изберете ONDO да бъде ваш партньор по пътя към създаването на по-ефективен, устойчив и печеливш земеделски бизнес. Заявете безплатна консултация

Споделете този пост