Информация и регистрация

Какви са ползите от автоматизацията на напояването, прецизното торене и климат контрола с ONDO? Какви резултати постигат ONDO фермерите?

Разберете на място, в едно от оранжерийните земеделски стопанства, които ежедневно автоматизират процесите по напояване, прецизно хранене и климат контрол с ONDO – ЗП Ивелин Тринчов в гр. Сливо Поле, обл. Русе!

Защо да се включите в събитието?

 • Ще видите работеща ONDO инсталация, която автоматизира и контролира целия процес по контрол на напояването, храненето и осигуряването на устойчив климат в оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци

 • Ще разберете конкретните резултати, които постига оранжериен комплекс ЗП Ивелин Тринчов с ONDO – изразяващи се в значително намален човешки ресурс, по-малко използвана вода и торове, по-добра реколта, по-добри финансови резултати

 • Ще научите повече за всички решения, предлагани от ONDO

 • Възможност за индивидуална дискусия с представители на ONDO по всички въпроси, които ви интересуват

 • Получавате специално предложение, валидно само за присъстващите на събитието.
 • Ще видите работеща ONDO инсталация, която автоматизира и контролира целия процес по контрол на напояването, храненето и осигуряването на устойчив климат в оранжериен комплекс за отглеждане на зеленчуци

 • Ще разберете конкретните резултати, които постига оранжериен комплекс ЗП Ивелин Тринчов с ONDO – изразяващи се в значително намален човешки ресурс, по-малко използвана вода и торове, по-добра реколта, по-добри финансови резултати

 • Ще научите повече за всички решения, предлагани от ONDO

 • Възможност за индивидуална дискусия с представители на ONDO по всички въпроси, които ви интересуват

 • Получавате специално предложение
   за присъстващите на събитието.

Програма

 • Демо събитието започва в 11 ч и приключва около 14 ч.

 • Демонстрациите са на място, в оранжериен комплекс ЗП Ивелин Тринчов.

 • Събитието включва обяд.

 • За да можем да обърнем индивидуално внимание на всеки присъстващ, събитието е ограничено до 20 човека. Моля регистрирайте се, за да запазите своето място.

Дата и място на събитието:

гр. Сливо Поле, обл. Русе

Оранжериен комплекс ЗП Ивелин Тринчов (координати)

Сряда, 19 Октомври: 11.00 – 14:00

Регистрация за събитието: